Beladen ongemak

Geplaatst door op apr 3, 2018 in blog | Reacties uitgeschakeld voor Beladen ongemak

Beladen ongemak… niets zo vervelend als dat!
Maar wat is beladen ongemak nu eigenlijk?

We kennen allemaal het woord  ongemakkelijk. Andere benamingen ervoor zijn onder andere hinderlijk, dwars, ingewikkeld, stroef, vervelend, zwaar en onprettig.
Er zijn ongemakkelijke situaties en/of momenten. Dit zijn dus hinderlijke momenten, ingewikkelde situaties, vervelende momenten en/of zware situaties.
En we (her)kennen waarschijnlijk ook wel een ongemakkelijk gevoel als in een zwaar gevoel hebben, een vervelend gevoel hebben, een onprettig gevoel hebben.

Ongemak is onprettig want over het algemeen genomen houden wij mensen niet van ongemak.
Dat heeft vaak te maken met het gegeven dat ongemak ervaren (in situaties of gevoel) ons buiten ons comfortzone gebied neerzet en omdat wij mensen over het algemeen liever binnen onze comfortzone blijven, ervaren wij alles wat ons buiten die comfortzone neerzet als ongemakkelijk.
We zien ongemak daarom ook vaak als iets wat fout is. Iets wat er niet zou mogen zijn. Iets wat ons hindert in ons leven omdat het ongemak wat er is ons blokkeert.
En dit is nou net wat ongemak ongemakkelijk máákt!
Het is namelijk niet het ongemak zelf wat ongemakkelijk is, maar de manier waarop jij datzelfde ongemak ervaart en hoe je ermee omgaat zorgt ervoor dat ongemak te ongemakkelijk word.
Weerstand tegen ongemak maakt ongemak beladen.
En beladen ongemak dát blokkeert!

Het is nooit het ongemak zelf wat onhanteerbaar en blokkerend is maar het is altijd jouw weerstand tegen datzelfde ongemak wat het onhanteerbaar en blokkerend máákt en daarom ongemakkelijker dan het feitelijk is.

Als we ervan uitgaan dat ongemak een soort angel is die ons pijn doet of waar we moeite mee hebben dan zullen we die angel moeten verwijderen om ook de pijn of de moeite weg te kunnen halen.
Simpel.
Maar zo werkt het vaak niet in de praktijk.
We zien die angel vaak als een ongemakkelijk iets wat ons blokkeert en ons buiten onze comfortzone zet en dus lopen we er massaal voor weg, we ontkennen het bestaan van die angel of we verliezen ons helemaal in de pijn van die angel.
Dat is wat we vaak ook geleerd hebben; ongemak is fout en fout is niet goed en wat niet goed is moet weg.
En als gevolg daarvan maken we dus massaal de ‘fout’ om het ongemak weg te willen hebben door het bestaan van de angel te ontkennen.
Maar op het moment dat jij het ongemak herkent is die angel er al.
Ontkennen is zinloos en sterker nog, het zal de angel doen groeien en laten ontsteken. Met andere woorden, een angel die niet verwijdert word gaat meer en meer ongemakkelijk worden.

Op het moment dat je, om wat voor reden dan ook en op wat voor manier dan ook, een mogelijke angel ontkent word de angel beladen.
Een beladen angel en zodoende beladen ongemak.
En beladen ongemak is moeilijk te veranderen/ weg te halen omdat onze energie, die we nodig hebben om te kúnnen handelen, volledig in de beladenheid gaat zitten waardoor er letterlijk geen energie meer over is om de daadwerkelijke angel te weg te halen middels verandering of anders.
De angel/ het ongemak gaat steeds meer irriteren, de beladenheid groeit en de energie om verandering te kunnen geven word steeds minder.

 

Collectief hebben we meegedaan aan deze verkeerde benadering van ongemak.
Collectief hebben we geleerd dat ongemak fout is.
Collectief hebben we geleerd te vechten tegen ongemak.
Collectief maken we ongemak tot iets wat onhanteerbaar voelt.
Collectief vergeten we dat ongemak ons ergens toe uitnodigt en collectief durven we die uitnodiging niet te zien.

Ongemak is dus nooit fout!
Ongemak kun je zien als een hulpmiddel vanuit je authentieke zelf die jou ergens op wijst op iets wat jouw aandacht nodig heeft zodat jij, mogelijkerwijs, kunt handelen in denken, doen of spreken.
Ongemak komt uit jezelf en dat is niet voor niets.
Jij bent jij.
Jij bent authentiek in wat jij wil, kan en durft.
En dat is oké.
Jezelf de weg laten wijzen door je authentieke zelf, die het je aangeeft als je iets anders mag of kan doen, dát zal je bevrijden van alles wat jij als te ongemakkelijk ervaart.
Jezelf de weg laten wijzen door je authentieke zelf dát laat je jezelf zijn.
Jezelf de weg laten wijzen door wat jij ontvangt vanuit je authentieke zelf, dát maakt het verschil tussen gemak en ongemak, want alleen jouw authentieke zelf kan jouw die weg laten zien.
Uit je comfortzone stappen word zo een weg naar meer en meer authentiek gemak, waarin ongemak jouw bondgenoot is. Jouw hulpmiddel om steeds dieper in JOUW gemak aan te komen.
Jouw gemak, jouw authenticiteit, jouw authentieke leven.

Welk ongemak (in jouw dagelijks leven) nodigt jou uit om jezelf iets te geven in denken, spreken of doen om tegemoet te komen aan jouw authentieke zelf?
Wat zou dat kunnen zijn?
Hoe zou je jezelf dat kunnen geven?
Durf je dat? Wil je dat? Kun je dat? Luister en ontvang, jouw authentieke zelf zal het je altijd laten weten!
Luisteren naar je authentieke zelf zal je altijd precies datgene geven wat JIJ dat moment aankan. Echt.